Αρχική σελίδα  :  Χρήσιμες πληροφορίες  :  Καταστήματα & ΑΤΜ  :  Επικοινωνία  :  English
   
   
 
 
 
Όροι και επισημάνσεις      

 

 

 

 
 

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ Ή ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΥΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΜΗΝ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΟΥΤΕ ΣΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ © 2013 DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD, ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα των σελίδων και των οθονών που παρουσιάζουν τις σελίδες καθώς και οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται σε αυτές και η μορφή τους, αποτελούν ιδιοκτησία της Diners Club International Ltd. ("Diners Club"), εκτός και αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

ΣΗΜΑΤΑ

Τα σήματα Belong, Club Cash, Global Vision, DINERS, DINERS CLUB, DINERS CLUB INTERNATIONAL, DINERS CLUB INTERNATIONAL με Split Circle Logo και το Split Circle Logo αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα παροχής υπηρεσιών του Diners Club που χρησιμοποιούνται και είναι κατοχυρωμένα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Diners Club, η μητρική και θυγατρικές εταιρείες μπορεί επίσης να αξιώσουν δικαιώματα σε ορισμένα άλλα εμπορικά σήματα ή σήματα παροχής υπηρεσιών που περιέχονται σε αυθτές τις σελίδες.

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στις σελίδες αυτές – καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι περιγραφές που παρατίθενται- υπόκεινται σε μεταβολές. Δεν διατίθενται όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Η διάθεση σε σας συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών εναπόκειται στην απόφαση και την αποδοχή του DINERS CLUB.

ΚΑMΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ". ΤΟ DINERS CLUB ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΠΑΡΚΕΙΑ Η ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΛΑΘΗ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΑΜΕΣΗ Η ΕΜΜΕΣΗ Η ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ DINERS CLUB ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΜΕΣΩΝ Η ΕΜΜΕΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ Η ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ, Η ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ, Η ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΛΑΘΟΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΕΛΑΤΤΩΜΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η ΠΤΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ DINERS CLUB, Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΟΥ, ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ Η ΕΞΟΔΩΝ. ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΜΕ ΙΔΙΑ ΕΥΘΥΝΗ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΟΙ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ DINERS CLUB.

 

 

 
   
    Εχεμύθεια και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Όροι και επισημάνσεις
Copyright © 2013, Diners Club International